Je bent hier: homeDonateurs

Donateurs

Steun ons, word donateur!

De mogelijkheid tot een bezoek aan de kinderboerderij moet voor iedereen openstaan; daarom willen wij geen toegangsgeld heffen. Dit kan natuurlijk alleen als wij voldoende financiële armslag hebben en hiervoor hebben wij uw steun nodig. Alleen voor de activiteiten tijdens de thema(mid)dagen zullen wij een kleine vergoeding vragen.
Word daarom voor minimaal € 15,00 per jaar donateur van Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos.

De spelregels:

  • u machtigt Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos om jaarlijks minimaal € 15,- van uw bank- of girorekening af te schrijven, maar u bent vrij om zelf een hogere donateurbijdrage aan te geven;
  • u ontvangt jaarlijks tenminste één digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de kinderboerderij (vergeet niet wijzigingen van e-mailadressen aan ons door te geven, anders kunnen we u niet bereiken);
  • het donateurschap geldt tot wederopzegging en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd;
  • Opzegging geschiedt schriftelijk voor 1 januari per e-mail (info@emmelerbos.nl) of per post (Banterweg 2c, 8302 AC Emmeloord). Wij zullen dan in het volgende kalenderjaar geen bijdrage meer incasseren.

Download hier het donateursformulier