Je bent hier: homeDagbesteding Philadelphia Zorg

Dagbesteding Philadelphia Zorg

Dagbesteding Philadelphia Zorg op kinderboerderij Emmelerbos

Contact: emmelerbos@philadelphia.nl

 Dagbesteding is voor de cliënten die er gebruik van maken een manier om een zinvolle invulling te geven aan hun dag. De dagbesteding biedt structuur, sociale contacten en de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. We werken in een herhalende dagstructuur waarin cliënten wisselende dagen vaste taken hebben. Op deze manier kunnen ze zich verdiepen en ontwikkelen in bepaalde leefgebieden. Op de boerderijgroep zijn ze verantwoordelijk voor de verzorging van dieren en terrein en in de keuken voor het bedienen van het terras, het bereiden van maaltijden en gebak en alles daar om heen. Bijna elke maand hebben we een themamiddag op een woensdagmiddag op het Emmelerbos. Cliënten mogen zelf deelnemen aan de activiteiten, maar daar waar zij willen helpen bij de activiteiten krijgen ze een belangrijke rol bij de voorbereiding, verkoop en het ontvangen van bezoekers.

Het type dagbesteding waar men gebruik van maakt kan verschillen. Dit is afhankelijk van iemands persoonlijke situatie en mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor beide groepen.

Op Kinderboerderij Emmelerbos zijn er elke dag begeleiders aanwezig die gespecialiseerd zijn in methodisch werken, ontwikkelingsstrategieën en begeleiden van specifiek probleemgedrag zoals autisme, hechting, spanningsopbouw etc. Het team bestaat nu uit 8 personen, dat werkt fijn, taken en dagen kunnen verdeeld worden en cliënten weten waar ze aan toe zijn. Het team Philadelphia Zorg bestaat uit een manager, dierverzorger, twee coördinerend begeleiders en begeleiders. Vanuit de regio zijn ook een gedragsdeskundige, fysiotherapeut e.d. beschikbaar. Er zijn dagelijks overlegmomenten maar minimaal 1 keer per maand officieel. Het bedrijfsmatige gedeelte wordt vooral besproken met de betreffende collega’s, vrijwilligers, manager en bestuur kinderboerderij. Het zorginhoudelijk overleg gebeurt met het hele team en onze gedragsdeskundige van Philadelphia Zorg. Minimaal één keer per jaar evalueren we met de cliënt, ouders, familie, verwanten of woonvoorzieningen over de cliëntgerichte doelen en toekomstperspectief. Hierin heeft de cliënt bij ons een grote eigen inbreng!

Er is nog Plek!
Er is dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (dit is bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking of probleemgedrag) en dagbesteding vanuit de Wmo. Er zijn nog dagbestedingsplekken open op het Emmelerbos. Daarnaast zijn we ook op zaterdag open maar uiteindelijk blijkt dit nog niet rendabel, er zijn te weinig aanmeldingen voor de zaterdag en we zijn opzoek naar enthousiaste cliënten. We kunnen doordeweeks en op zaterdag ook PGB behoeftes invullen.

De cliëntengroep is nog steeds heel stabiel, er zijn niet veel wisselingen. Dat maakt dat de cliënten zich heel vertrouwd voelen met hun collega`s, iedereen heeft z`n plekje en z`n bezigheden. Nieuwe mensen zijn na een gewenningsperiode over het algemeen snel “ingeburgerd” en horen er bij. Per cliënt bekijken we wat diegene wil doen op Het Emmelerbos en proberen we een passend aanbod te geven. Indien nodig breiden we het aanbod uit en staan we open voor nieuwe ideeën.

Stagiaires

Ook dit jaar begeleiden we stagiaires. We hebben twee keer een snuffelstage aangenomen omdat beide studenten bekend waren met enkele cliënten. Maar we hebben besloten om GEEN snuffelstages meer aan te nemen. Cliënten hebben aangegeven dat ze vinden dat snuffelstagiaires te kort bij ons kunnen werken en zij niet aan hun kunnen wennen. Half jaar of jaar stagiaires mogen wel solliciteren. Daarnaast werken enkele stagiaires van de Zonnebloemschool en een stagiaire van de Optimist bij ons, die ter voorbereiding op hun toekomst op werk of dagbesteding bij ons mee leren.

Van stagiaires weten ze dat ze weer gaan, dat geven we ook altijd, op tijd, aan en maken er een klein afscheidsfeestje van als het zover is. In een stageperiode is het vooral fijn dat er extra aandacht gegeven kan worden aan de cliënten en vaak brengen stagiaires leuke nieuwe ideeën in, soms door opdrachten, soms vanuit eigen creativiteit.

Vrijwilligers

Er komen, voornamelijk op dinsdag, veel vrijwilligers naar de kinderboerderij om onderhoudswerkzaamheden te doen of b.v. een nieuw hok te bouwen. Deze vrijwilligers dragen geen verantwoordelijkheid en begeleiden geen cliënten. Wel vinden we het gezellig als zij er zijn. Een aantal cliënten mogen graag kijken wat zij doen en als het uitkomt een handje helpen. We zijn ook opzoek naar vrijwilligers die speciaal voor onze cliënten komen, samen willen knutselen of andere individuele activiteit willen ondernemen. Een cliënt naar paardrijden of andere les willen brengen en halen, of iets nieuws leren en hier samen naar opzoek gaan. Ben je geïnteresseerd of weet je iemand? Laat het ons weten!