Je bent hier: homeANBI

ANBI

ANBI
De Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Naam van de instelling:
Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos

Gegevens:
Bezoekadres:                       Banterweg 2c, 8302AC Emmeloord
Telefoonnummer locatie:   0527-99852 / 06-23140485
Mailadres locatie:              emmelerbos@xs4all.nl

Website:                               www.emmelerbos.nl
E-mail bestuur:                   info@emmelerbos.nl

Doelstelling:
De kinderboerderij is erop gericht alle inwoners te betrekken bij de verzorging en het beheer van de aanwezige dieren in hun directe leefomgeving en vooral kinderen kennis bij te brengen voor alles wat er groeit en bloeit. De verzorging van de dieren en het onderhoud van de kinderboerderij en haar omgeving wordt grotendeels ingevuld door mensen met een verstandelijke beperking en door vrijwilligers. Op deze manier vindt er een optimale integratie plaats en wordt de kinderboerderij een ontmoetingsplaats voor iedereen. Daarbij wordt geen entreegeld gevraagd.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
De bovengenoemde sociale, educatieve en recreatieve doelstelling gratis voor alle inwoners van Noordoostpolder beschikbaar te houden.

Gegevens Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 39075161
RSIN: 8099.80.000
Statutaire naam: Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos

Bestuur:
Voorzitter:                 Hans Veenhuis
Secretaris:                  Maaike de Munnik
Penningmeester:        Wietske Sinnema
PR en Communicatie: Bart Abbes
Leden:                        Jaap Heineke
                                  Henk van Brummen

Beloningsbeleid personeel:
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan de vrijwilligers.
Beloning voor bestuurders:
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan de bestuursleden.

Verdere gegevens:
Klik op onderstaande links voor ons Beleidsplan, het jaaroverzicht 2020 en de financiële balans en staat van baten en lasten van het afgelopen jaar.

Beleidsplan

Balans en staat van baten en lasten 2018

Jaarverslag 2020