Je bent hier: homenieuwsHernieuwde samenwerking Emmelerbos en Philadelphia feestelijk ondertekend

Hernieuwde samenwerking Emmelerbos en Philadelphia feestelijk ondertekend

Donderdagmiddag 23 juni is op kinderboerderij Emmelerbos de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen kinderboerderij Emmelerbos en Philadelphia Zorg feestelijk ondertekend.

De overeenkomst werd mede ondertekend door de gemeente Noordoostpolder. Hierdoor is de toekomst van de Kinderboerderij weer voor jaren veilig gesteld.

In 2002 is de Kinderboerderij gestart in het voormalige hertenkamp in het Emmelerbos. Voor het dagelijkse beheer is de stichting destijds een samenwerkingsverband aangegaan met Philadelphia, een landelijke zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt.
Als gevolg van het besluit van de gemeente Noordoostpolder om de hoogte van het subsidiebedrag per 2017 met 25% te verlagen en om de verantwoordelijkheden, ook financieel, van dit alles op een goede manier met elkaar af te spreken was een nieuwe samenwerkingsovereenkomst dringend nodig.

Deze werd donderdag door Hans Veenhuis, voorzitter van de Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos, directeur Geert Bos van Philadelphia Zorg en wethouder Andries Poppe van tijdens een feestelijke bijeenkomst op de kinderboerderij ondertekend.
Dit drietal sneed vervolgens een enorme, uit vier lagen bestaande feesttaart aan, die door alle clienten, vrijwilligers en andere belangstellenden met smaak werd verorberd.

Vooruitlopend op de nieuwe toekomst zij door de stichting al een aantal zaken uitgevoerd ter verfraaiing van de kinderboerderij. Zo is de vijver uitgebaggerd, de hertenwei is geheel omgeploegd en opnieuw ingezaaid waardoor de plasvorming in de wei vermindert.
Ook zal de hooikap binnenkort geheel worden verbouwd en worden ingericht als onderkomen voor de geiten. Deze zullen dan niet langer in het hoofdgebouw overnachten. Het hoofdgebouw zal ook opnieuw ingericht worden en geschikt worden gemaakt voor dagbesteding voor de cliënten, schoolreisjes en kinderfeestjes.
Ook komen er twee toiletten bij. Dit is absoluut noodzakelijk in verband met de grote toeloop naar de speeltuin die vorig jaar is gerealiseerd.

Ondertekening6

Ondertekening2

Ondertekening5